Orbán

ZENE.ON - amatőr tehetségkutató pályázat

2011.05.19. 18:39

Programkereső

Beérkezési határidő: 2011. június 12. 8:00 óra

Az E.ON Hungária Zrt. a Liszt Ferenc év szellemiségéhez kapcsolódóan "ZENE.ON" címmel országos amatőr zenei tehetségkutató pályázatot hirdet 4 kategóriában.

A pályázat célja: Liszt Ferenc alkotói munkásságának népszerűsítése, közelebb vitele a kultúra és zene iránt érdeklődő emberekhez és a kreatív, zenei tehetséggel, vállalkozó szellemmel és önkifejező erővel rendelkező célcsoportokhoz, valamint a zenei tehetség és teljesítmények elismerése, a szó legnemesebb értelmében vett amatőr muzsikusok további zenei fejlődésének támogatása.

Pályázhatnak:
6-14 éves gyermekek a) egyéni és b) csoportos kategóriákban
pályázhatnak, az őket képző közoktatási intézmény (illetve tantestületének valamelyik tagja) általi nevezéssel.
14. életévüket betöltött személyek a) egyénileg és b) csoportosan nevezhetnek, saját nevükben, illetve csoportos nevezés esetén a csoport vezetője vagy kapcsolattartója által.
A pályázók kizárólag magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek lehetnek. 

Nem indulhat a pályázaton zenei szakközépiskola volt ill. Jelenlegi tanulója; valamint felsőfokú zenei tanulmányokat folytató ill. ilyen irányú tanulmányait már befejező hallgató.

A pályázat tárgya: Egy tetszőlegesen kiválasztott Liszt zenemű egy jellemző részletének klasszikus módon történő, vagy annak egyedileg átdolgozott, hangszerelt változatának előadásával lehet részt venni, a pályázó által megválasztott épített vagy természetes helyszínen. A pályázat kiírója minőségi, Liszt Ferenc szellemiségét tiszteletben tartó pályaműveket vár.

A pályázat menete: A pályázók előadásukról videofelvételt készítenek, amelyet a pályázati időszak határnapjáig a pályázat www.facebook.com/zeneon oldalára feltöltenek. A pályázaton való részvétel előfeltétele a pályázó Facebook oldalon történő regisztrációja és a pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés és elfogadás.

Pályázati feltételek:
- 14 év alatti személyek és csoportok nevezése kizárólag az őket képző oktatási intézmény egyik tantestületi tagja által lehetséges.
- 18 év alatti személyek és csoportok nevezése esetében a pályázati határnapig be kell nyújtani a nevezett gyermek(ek) szülői hozzájáruló nyilatkozatát. A szülői hozzájáruló nyilatkozat beérkezése nélkül a pályázat érvénytelen.
- A szülői beleegyező formanyomtatvány a pályázat Facebook oldaláról letölthető. A szülői beleegyezést kitöltve, aláírva postai úton az alábbi címre kell visszaküldeni:
E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
Jelige: „ZENE.ON"
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
- A videofilm mozgókép és hang együttes rögzítésére alkalmas bármely eszközzel készülhet, akár mobiltelefonról is. A pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét pályázó viseli.
- Maximálisan 2GB és 15perc feltöltésére van lehetőség.
- A videofilm mellett a pályázat érvényes benyújtásának előfeltétele a pályázó azonosítására szolgáló személyes adatainak hiánytalan megadása a pályázat Facebook oldalán erre a célra kialakított feltöltő felületen.
- A pályázatok elbírálásának alapját a videofilmen előadott Liszt-mű részletének zenei kidolgozottsága, hangzása és minősége képezi.
- A pályázatok zsűri által megválasztott nyertesei vállalják, hogy fellépőként részt vesznek a ZENE.ON pályázat záróeseményein.
- Minden pályázat automatikusan részt vesz a közönségdíjért folyó versenyben is. A közönségdíj nyertesét az összes beérkezett pályamunkára (nevezési kategóriától függetlenül) leadott szavazatok alapján állapítják meg. A legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri a közönségdíjat. - A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
- A pályázók elfogadják, hogy a pályázatra beküldött alkotásaikat vagy azok részleteit az E.ON Hungária Zrt. szabadon felhasználhatja, a szerző(k) nevének feltüntetésével promóciós és más célokból.
- A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra hozza.
- Az E.ON Hungária Zrt. a változtatás jogát fenntartja.
- A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen.
- A pályázaton az E.ON Hungária Csoport munkavállalói és családtagjaik nem vehetnek részt.

A beérkező pályaművek értékelése:
A pályaműveket az E.ON képviselőjéből (1 fő), szakértőből (1 fő), jeles hazai művészből (1 fő) álló háromfős zsűri bírálja el, a pályázati jelentkezés lezárását követően. Az eredményt legkésőbb 2011. június 17-én teszik közzé.
A zsűri a beérkezett pályaművek értékelésnél, egy maximálisan 5-7 perces jellemző részletet fog figyelembe venni.
A közzététel a pályázat Facebook oldalán és a www.eon.hu internetes oldalon történik, a nyerteseket telefonon és e-mail útján is értesítik.

Pályázat nyereményei:
A négy kategória mindegyikében hirdetnek győztest, az alábbiak szerint:
1. Egyéni kategóriák győzteseinek nyereménye: nettó 250.000 Ft. (kétszázötvenezer forint)
2. Csoportos kategóriákban a győztes csoport nyereménye: nettó 500.000 Ft. (ötszázezer forint)
A közönségdíj nyertesének nyereménye: nettó 500.000 Ft. (ötszázezer forint)

Díjátadás: A nyeremények ünnepélyes átadására 2011 júniusában kerül sor. A nyertesek fellépnek a díjátadó gálaműsorában.

További információt a zeneon@eon-hungaria.com email címen lehet kérni.