Eszter, Eliza

Perczel András kémikus a 2011. évi Bolyai-díjas

2011.05.23. 14:28

Programkereső

Perczel András kémikusnak ítélték oda a 2011. évi Bolyai-díjat; a magyar tudomány legnagyobb értékű, 100 ezer euró adómentes pénzdíjjal járó elismerését Schmitt Pál köztársasági elnök adta át vasárnap este a Nemzeti Színházban.
Perczel András
Perczel András

A Bolyai János Alkotói Díj dr. Somody Imre kezdeményezésére létrehozott, alapítványi elismerés. A díj alapítását 1997. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja első ünnepén jelentették be. A Bolyai-díj Alapítványt 1998-ban hozta létre magánvagyonából Karsai Béla, Lantos Csaba, valamint Somody Imre és akkori felesége. 2001-ben csatlakozott az alapítókhoz Várkonyi Attila és Alexander Brody. A 2011-es díj főtámogatója az Erste Bank. Papp Edit, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a pénzintézet számára komoly érték a Bolyai Alapítvány, illetőleg a Bolyai-díj támogatási lehetősége, hiszen így a bank hozzájárulhat egy magyar tudós kiemelkedő teljesítményének anyagi elismeréséhez. Az Erste Bank Hungary Zrt. kiemelkedő fontosságú kérdésként és a stratégiájának részeként kezeli, hogy ne csak a színvonalas és sokrétű pénzügyi szolgáltatásai révén érje el az ügyfeleit, hanem aktívan részt vállaljon a társadalmat foglalkoztató ügyekben és segítse azon közösségeket, érdekes és értékes kezdeményezéseket, amelyeket figyelemre méltónak és a stratégiájába beilleszthetőnek tart.

A kétévente odaítélt díj adományozásáról 15 tagú díjbizottság dönt, melynek tagjai a magyar tudomány elismert képviselői, elnöke pedig a mindenkori magyar köztársasági elnök. A tudományterülethez nem köthető díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. Az eddigi díjazottak 2000-ben Freund Tamás neurobiológus, 2002-ben Roska Tamás villamosmérnök, 2004-ben Bor Zsolt lézerfizikus, 2007-ben Lovász László matematikus, 2009-ben pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató voltak. Az idei díjátadó ünnepségre május 22-én került sor a Nemzeti Színházban.

Perczel András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELTE Természettudományi Kara Szerves Kémia Tanszékének egyetemi tanára a fehérjék és építőköveik szerkezetét, mozgékonyságát és kölcsönhatásait kutatja, vegyész és biológus hallgatókat, valamint doktorjelölteket oktat. Perczel a díj hatodik kitüntetettje. A professzor az MTA és az ELTE közös Fehérjemodellező Kutatócsoportjának vezetője, munkájukban szerves szintetikus, spektroszkópiai és molekulamodellezési eljárásokat együttesen alkalmaznak. Az élettani folyamatok megismerését segíti az azokban résztvevő fehérjék térszerkezetének atomi szintű leírása, Perczel munkatársaival mára néhány tucat aminosavból felépülő peptidek és minifehérjék szerkezeti tulajdonságait is sikeresen határozta meg. 1995-ben Perczel András indította el az ELTE-n a biomolekulák, elsősorban a fehérjék oldatfázisú szerkezetkutatását egy akkor frissen beszerzett NMR-spektrométerrel. A későbbiekben nemzetközi együttműködésben megteremtette egy magyarországi bioNMR-központ létrehozásának feltételeit.