Emil, Csanád

Csellótanári állás Csömörön

2011.05.24. 15:08

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 3.

A Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet csellótanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: csellótanítás, adminisztratív feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, csellótanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- oklevél másolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráduly Ildikó nyújt, a 06-28-543-670 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-32/2011, valamint a munkakör megnevezését: cselló tanár. 
- Elektronikus úton Ráduly Ildikó részére a krammert@vnet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zeneiskola-csomor.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.