Konstantin

Gitártanári állás Szentgotthárdon

2011.05.24. 15:49

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és AMI pályázatot hirdet gitár szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitár főtárgy oktatása, részvétel a tantestület munkájában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, gitár szakos tanár;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
- szakmai önéletrajz;
- motivációs levél;
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csukly Gergely nyújt, a 06 94 445 555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-8/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gitár szakos tanár.
- Személyesen: Csukly Gergely, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes elbeszélgetés alapján történő intézményvezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati lakás biztosítható, a részmunkaidős foglalkoztatás a körmendi zeneiskolában kiegészíthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoi.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.