Hella

Üvegműves tanári állás Budapesten

2011.05.24. 15:15

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 15.

A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola pályázatot hirdet üvegműves tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 16 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1093 Budapest, Török Pál utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola SZMSZ-e, munkaköri leírása alapján az üvegműves szakosztály tanári feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A Kjt és a kollektív szerződés alapján besorolás szerint rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, szilikát/üveg;
- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- szakmailag tapasztalt - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- PhD,
- ECDL.

Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű pontosság, kreativitás, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- diplomamásolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola címére történő megküldésével ( 1093 Budapest, Török Pál u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 112/2011, valamint a munkakör megnevezését: üvegműves tanár. 
vagy
- Elektronikus úton Kazinczy Tamás részére a kazinczy.tamas@kiskepzo.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok előzetes értékelése, a kiválasztott pályázókkal állásinterjú, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.