Júlia, Rita

Énektanári állás Dabason

2011.05.26. 10:15

Programkereső

Jelentkezési határidö: 2011. június 15.

A Gyóni Géza Általános Iskola pályázatot hirdet ének-magyar szakos, vagy ének-bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2373 Dabas, Szőlő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a tanulók nevelése-oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kotán Sándor nyújt, a 06/29/367-391 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Gyóni Géza Általános Iskola címére történő megküldésével (2373 Dabas, Szőlő utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2011. , valamint a munkakör megnevezését: ének-magyar szakos, vagy ének-bármely szakos általános iskolai tanár.
- Elektronikus úton Kotán Sándor részére a kotan.sandor@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyonisuli.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.