Dezső

Énektanári állás Budapesten

2011.05.28. 10:11

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 10.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, XX., Vörösmarty utca 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanórák megtartása, énekkar vezetése, tanulószoba, DÖK munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének szak;
- felhasználói szintű internetes alkalmazások;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:
-  Jó szintű módszertani kultúra, tolerancia, empátia, hivatástudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz,
- oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet címére történő megküldésével (1201 Budapest, Vörösmarty utca 128. ). . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/3/41/2011., valamint a munkakör megnevezését: énektanár.
- Elektronikus úton Loncsák Judit igazgató részére a vorosmarty128@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók közül személyes interjúra hívják azokat, akik leginkább megfelelnek az intézmény igényeinek. Döntés az interjúk lezárása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény két intézményegységgel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vm128.freeweb.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.