Fülöp, Evelin

Furulya- és klarinéttanári állás Üllőn

2011.05.29. 10:57

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 15.

A Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet furulya- és klarinéttanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2225 Üllő, Pesti út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: furulya-, klarinétoktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, furulya-, klarinéttanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- diplomamásolat, az eredeti bemutatásával.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hofbauer-Mezei Márta nyújt, a 06/30-433-11-43 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2225 Üllő, Pesti út 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/3, valamint a munkakör megnevezését: furulya-, klarinéttanár. 
- Elektronikus úton Hofbauer-Mezei Márta részére a mhkismeze@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázati anyagok feldolgozása után személyes beszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harmonia-zeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.