Emil, Csanád

Énektanári állás Nádasladányban

2011.06.02. 10:08

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 17.

A Nádasdladányi Általános Művelőédési Központ pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8145 Nádasdladány, Fő út 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 1-8. osztályokban ének-zene oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, énektanár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Zoltánné nyújt, a 06-22-590-090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nádasdladányi Általános Művelőédési Központ címére történő megküldésével (8145 Nádasdladány, Fő út 66.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2011, valamint a munkakör megnevezését: énektanár. 
- Elektronikus úton Szekeres Zoltánné részére a ladanysuli@freemail.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Szekeres Zoltánné, Fejér megye, 8145 Nádasdladány, Fő út 66.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.