Bernát, Felícia

Gitártanári állás Érden

2011.06.02. 10:57

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 15.

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet szaktanítást végző gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 tanévig tart.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 22 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, , Felső utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) önkormányzati határozatokban és a Közalkalmazotti szabályzatban foglalt egyéb juttatások, stb. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés, gitár szakirány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú képesítés, gitárszak mellett szolfézs is.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat másolat,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-364-318, -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd,, Felső utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198-5/2011., valamint a munkakör megnevezését: szaktanítást végző gitártanár. 
- Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu e-mail címen keresztül
- Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag megismerése után interjú, az eredményről telefonos, írásos értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.