Júlia, Rita

Harsona- és furulyatanári állás Óbudán

2011.06.02. 10:21

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 9.

Az Aelia Sabina Alapfokú Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, AMI pályázatot hirdet harsona- és furulyatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 10 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó,  illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: furulya-, illetve harsonaórák megtartása, koncertekre, versenyekre való felkészítés, szerepeltetés, vizsgáztatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola;
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- oklevél másolata;
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pápista Andrea nyújt, a 06-1-388-8569 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Aelia Sabina Alapfokú Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. II.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2011, valamint a munkakör megnevezését: harsona és furulya tanár.
- Elektronikus úton Pápista Andrea részére a zene@KSZKI.OBUDA.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kedvező elbírálása esetén személyes beszélgetés alapján a döntésről írásbeli értesítést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeliasabina.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.