Bernát, Felícia

Ének-zenetanári állás Bodajkon

2011.06.07. 10:24

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 17.

A Bodajki Általános Iskola pályázatot hirdet ének-zene szakos pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.09.01-2012.06.15-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8053 Bodajk, Bányász lakótelep 21-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, ének-zene vagy ének-zene-bármely szakos pedagógus;
- büntetlen előélet/erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihalik Ferenc nyújt, a hétköznap 8-12-ig a 22/581-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Bodajki Általános Iskola címére történő megküldésével (8053 Bodajk, Bányász lakótelep 21-22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2011, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.