Emil, Csanád

Rajz és vizuális kultúra szakos tanári állás Szigetszentmiklóson

2011.06.08. 10:16

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 15.

A Batthyány Kázmér Gimnázium pályázatot hirdet rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Rajz és vizuális kultúra tantárgy tanítása 5-13. évfolyamig, közép- és emelt szintű érettségire felkészítés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- az adott tantárgy tanítása - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ECDL.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat,
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsér László igazgató nyújt, a 0624468496 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Kázmér Gimnázium címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2011/I. , valamint a munkakör megnevezését: rajz és vizuális kultúra szakos középiskolai tanár.
vagy
- Elektronikus úton Gelencsér László igazgató részére a iskola@bkgsz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bkgsz.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.