Hella

Gitártanári állás Komlón

2011.06.12. 10:08

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. június 25.

"Kökönyösi Oktatási Központ" Erkel Ferenc AMI pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7300 Komló, 48-as tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskolában a 2011/2012. tanévtől a gitár oktatása, egyéb zenepedagógusi teendők ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi gitártanári végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seregné Deák Róza nyújt, a 72/482-183, 06/30-2931203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Spec. Szakiskolája, Kollégiuma, AMI, EPSZ - Komló címére történő megküldésével (7300 Komló, 48-as tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2011., valamint a munkakör megnevezését: Gitártanár.
vagy
- Elektronikus úton Seregné Deák Róza részére a erkelferenckomlo@gmail.com e-mail címen keresztül.
vagy
- Személyesen: Seregné Deák Róza, Baranya megye, 7300 Komló, 48-as tér 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes elbeszélgetés a pályázóval, hangszeres bemutatkozás, meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.