Dezső

Hegedűtanári állás Kiskunmajsán

2011.06.13. 15:57

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedű-, vonós kamarazene tanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, hegedűtanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- végzettséget igazoló okiratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozóki János igazgató nyújt, a 0677481402 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D-51/2011., valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása személyes elbeszélgetés után történik. A döntésről a pályázó levélben kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Várjuk végzős főiskolai hallgatók jelentkezését is.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.