Konstantin

Rajz- és vizuáliskultúra tanári állás Törökszentmiklóson

2011.06.20. 15:12

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A Székács Elemér Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium pályázatot hirdet rajz- és vizuáliskultúra tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.08.22-2012.06.15-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: középiskolai és szakmunkás tanulók oktatása rajz és vizuáliskultúrára.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- főiskola.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budai Ferenc nyújt, a 20/777-8425-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
-  Postai úton, a pályázatnak a Székács Elemér Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2011-RVK, valamint a munkakör megnevezését: rajz- és vizuáliskultúra tanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.