Irén, Írisz

Mélyrézfúvós tanári állás Veszprémben

2011.06.21. 10:05

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 1.

A Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Veszprém pályázatot hirdet mélyrézfúvós tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mélyrézfúvós növendékek tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, mélyrézfúvós;
- mélyrézfúvós tanári, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló oklevélmásolat,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szuromi Miklós nyújt, a 88/566790-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/120/2011., valamint a munkakör megnevezését: mélyrézfúvós tanár.
vagy
- Elektronikus úton Ötvös Károly igazgató részére a csermak@vnet.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Szuromi Miklós igazgatóhelyettes, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A teljes munkaidős állás elnyerésének feltétele, hogy a pályázó saját tanszakát felépítse és a tanulói létszámát megtartsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zenede.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.