Hella

Trombitatanári állás Kapuváron

2011.06.21. 10:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A METRUM Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet trombitatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.09.01.-2012.06.30-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: trombita tanítás és az ehhez tartozó adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
- főiskola, trombita tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- végzettséget igazoló dokumentumok,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücs Róbert nyújt, a 30/347-1028-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a METRUM Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33, valamint a munkakör megnevezését: trombita tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.