Hella

Ének-zenetanári állás Budapesten

2011.06.22. 10:11

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola pályázatot hirdet ének-zene szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Énekórák megtartása, énekkar.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, ének-zene.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2011, valamint a munkakör megnevezését: Ének-zene szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.