Bernát, Felícia

Fuvolatanári állás Pilisvörösváron

2011.06.23. 10:15

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 1.

A Művészetek Háza Általános Művelődési Központ Cziffra György AMI pályázatot hirdet fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fuvola tanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, fuvolatanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- diploma fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Általános Művelődési Központ Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2011, valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.