Júlia, Rita

Rajztanári állás Bács-Kiskun megyében

2011.06.23. 10:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája és Kollégiuma pályázatot hirdet rajz szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi; Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa; Bács-Kiskun megye, 6075 Páhi; Bács-Kiskun megye, 6230 Soltvadkert; Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolai tanulók szakos tanítása több tagintézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, rajz szakos tanár;
- büntetlen előélet;
- pozitív elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orcsik Attila nyújt, a 78/312-294-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (6200 KISKŐRÖS, Árpád utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-25/2011, valamint a munkakör megnevezését: rajz szakos tanár. 
- Elektronikus úton Orcsik Attila részére a attila@ktkt.suli.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ktkt.suli.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.