Dezső

Szolfézs- és furulyatanári állás Somogy megyében

2011.06.24. 10:07

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

A Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ - Tab pályázatot hirdet szolfézs - furulya szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8660 Tab, Óvoda utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Egyéni és csoportos zeneiskolai foglalkozások tartása a meghirdetett szaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kolektív szerződés szerint. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, szolfézs-furulya szakos tanári képesítés;
- erkölcsi bizonyítvány;
- szakképzettséget tanusító oklevelek másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suba Arzén nyújt, a 06-20-9277-158-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ - Tab címére történő megküldésével (8660 Tab, Petőfi S. utca 6-12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2011-1, valamint a munkakör megnevezését: szolfézs - furulya szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Igazgatóság dönt a beérkezett pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.