Fülöp, Evelin

Drámatanári állás Budapesten

2011.06.25. 15:13

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest pályázatot hirdet drámatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Újvidék tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A művészeti iskola dráma tanszak óráinak szakszerű megtartása, félévi és év végi vizsgákra való felkészítés, művészeti alapvizsgára való felkészítés, az általános iskola dráma modul óráinak megtartása, iskolai ünnepi műsorok elkészítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
- főiskola, drámapedagógus és tanár;
- drámatanárként szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár;
- drámatanárként szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolatok,
- erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea nyújt, a 30-54-26-573-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja
- Postai úton, a pályázatnak a Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest címére történő megküldésével (1145 Budapest, Újvidék tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/161/2011 , valamint a munkakör megnevezését: drámatanár. - Elektronikus úton Nagy Andrea részére a muveszeti@aranyjanos-zuglo.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A megfelelő pályázatot benyújtókat értesítjük a személyes meghallgatás időpontjáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.