Eszter, Eliza

Néptánctanári állás Maglódon

2011.06.26. 10:15

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 1.

A Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola pályázatot hirdet művészeti iskolai néptánctanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.08.24 - 2012.06.15-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2234 Maglód, Fő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A művészeti iskolai csoportokban néptánc oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, néptánc szak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth László nyújt, a 06/29-325-102-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2011., valamint a munkakör megnevezését: művészeti iskolai néptánctanár.
- Elektronikus úton Tóth László ig.h. részére a maglodis@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.altisk-maglod.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.