Dezső

Trombita-, zongora- és magánének-tanári állás Zalaegerszegen

2011.06.27. 10:17

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 4.

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Zalaegerszeg pályázatot hirdet A) trombita tanár-rézfúvós; B) zongoratanár; C) magánének-tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyok időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A) rézfúvós hangszerek; B) zongora; C) magánének tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet(erkölcsi bizonyítvány, megfelelés az iskola elvárásainak, próbatanítás, próbaidő).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat,
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Könczöl Tímea nyújt a 06/30-300-2764-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2011., valamint a munkakör megnevezését: A) trombita tanár-rézfúvós; B) zongoratanár; C) magánének-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegzene.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.