Konstantin

Rajz-angol/történelem szakos tanári állás Veszprém megyében

2011.06.29. 10:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 8.

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái pályázatot hirdet rajz-angol illetve rajz-történelem szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. augusztus 22 - 2012. június 15-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8104 Várpalota-Inota, Készenléti lakótelep 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 4-8. évfolyamonon rajz, angol és történelem tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, rajz-angol illetve történelem szakos tanári végzettség;
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata,
- szakmai elképzelések összefoglalása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Thuri tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 196/2011, valamint a munkakör megnevezését: rajz-angol illetve rajz-történelem szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Csőszné Rabóczky Ágnes részére a varkerti@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varkerti.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.