Etelka, Aletta

Ének-zene - rajztanári állás Budapesten

2011.07.01. 15:59

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola pályázatot hirdet ének-zene - rajz szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.08.15-2012.06.30-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1184 Budapest, Hengersor utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 9-13. évfolyamon tanítás. Amennyiben ének és rajz szakos akkor főállású, ha csak ének vagy csak rajz szakos, akkor részmunkaidőben tudjuk alkalmazni. Főállású esetén határozatlan időre próbaidővel. Illetmény megállapítása KJT. szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetem, ének-rajz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okirat;
- önéletrajz;
- pályázat;
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péteri György igazgató nyújt, a 1-295-19-41 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola címére történő megküldésével (1184 Budapest, Hengersor utca 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 213/2011, valamint a munkakör megnevezését: Ének-zene - rajz szakos középiskolai tanár.
- Elektronikus úton Péteri György igazgató részére a titkar@plkik.axelero.net e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Péteri György igazgató, Budapest, 1184 Budapest, Hengersor utca 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.