Luca, Ottilia

Néptánctanári állás Biatorbágyon

2011.07.02. 09:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.

A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet néptáncpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.szeptember 1 - 2012. június 30-ig tartó. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: néptáncoktatás előképző, alap- és továbbképző évfolyamokon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, néptánc pedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat,
- erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korbuly Klára nyújt, a 06-30/337-4792 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2011, valamint a munkakör megnevezését: néptáncpedagógus. 
- Elektronikus úton Korbuly Klára részére a igazgato.pmami@biatorbagy.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.