Etelka, Aletta

Művésztanítói állás Abán

2011.07.09. 10:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.

Az Aba Sámuel Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet alsó tagozgatós tanító, "Életfás" művészeti irányultságú osztályban munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8127 Aba, Szent István király tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: különböző tantárgyak, művészetis jellegű tevékenységek oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Legyen jártas a kompetencia alapú oktatásban.
- A szerves népi műveltségben való jártasság, valamint a tevékenységközpontú oktatási módszerek ismerete előnyt jelent.
- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- IKT-s eszközök ismerete, használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör Zsuzsanna, a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója nyújt, a +3622430369-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Aba Sámuel Általános Iskola címére történő megküldésével (8127 Aba, Szent István király tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2011, valamint a munkakör megnevezését: alsó tagozgatós tanító, "Életfás" művészeti irányúltságú osztályban.
vagy
- Elektronikus úton Kasó László, igazgató részére a isk@aba-samuel.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes beszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.