Sándor, Ede

Magyar-ének és rajz-technika szakos tanári állás Tiszabőn

2011.07.13. 10:04

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.

A Tiszabői Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet magyar - ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. 06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Május 1 út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: magyar - ének tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, matematika/ének szak,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Általános Iskola címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Május 1 út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 213/2011., valamint a munkakör megnevezését: Magyar - ének szakos tanár.
- Elektronikus úton Domán Gáborné részére a tbosuli@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

---
A Tiszabői Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet rajz - technika szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011.09.01-2012.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5232 Tiszabő, Május 1 út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: rajz - technika tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, rajz - technika szak,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tiszabői Általános Iskola címére történő megküldésével (5232 Tiszabő, Május 1 út 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 213/2011. , valamint a munkakör megnevezését: rajz - technika szak.
- Elektronikus úton Domán Gáborné részére a tbosuli@t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.