Antal, Antónia

Táncpedagógusi állás Vésztőn

2011.07.14. 10:08

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 1.

A Bartók Béla Nevelési és Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája - Vésztő a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet táncpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. 09.01-2012.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 49-51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: társastánc oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, tánctanár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- balettoktatás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diploma másolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Kutasi Emma nyújt, a 06/20/2755787-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Nevelési és Általános Művelődési Központ - Vésztő címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 49-51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2011, valamint a munkakör megnevezését: táncpedagógus.
- Személyesen: Csányi Istvánné, Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 49-51.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bbnk.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.