Etelka, Aletta

Zongoratanári állás Békésen

2011.07.16. 10:06

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.

A Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zongoraszakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora szaktanítás általános iskolás korú gyerekeknek.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, zongora tanári szak,
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagoly László nyújt, a 06-20/400-2311-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (5630 Békés, Jantyik M. utca 21-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-86/2011, valamint a munkakör megnevezését: alapfokú művészeti iskola zongoraszakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagintézmény vezető véleményének kikérésével az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.