Luca, Ottilia

Klarinéttanári állás Budapesten

2011.07.17. 10:07

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.

A Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet klarinéttanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYES idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1204 Budapest, Ady Endre utca 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klarinét, furulya oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Klarinéttanár+furulya kiegészítő.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz
- Erkölcsi bizonyítvány
- Végzettséget igazoló oklevelek másolatai
- Orvosi alkalmassági vizsgálat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1204 Budapest, Ady Endre utca 98.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 849/2011, valamint a munkakör megnevezését: Klarinéttanár.
vagy
- Elektronikus úton Csóka Gabriella részére a lajthazene@mail.datanet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kérjük a pályázathoz valamennyi előírt dokumentumot csatolni szíveskedjenek. Hiányzó dokumentum esetén nem áll módunkban a beérkezett pályázatot elbírálni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.