Lázár, Olimpia

Szolfézstanári állás Örkényben

2011.07.20. 10:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 26.

A Cziffra György Művészeti Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szolfézs szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kőrösi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézsoktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- diploma, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kobály Éva nyújt, a 06/29/311-109, 06/30/ 642-29-54-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Cziffra György Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kőrösi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/5430/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: szolfézs szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Kobály Éva igazgató részére a kobalyeva@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.