Vince, Artúr

Gitártanári állás Heves megyében

2011.07.22. 10:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12.

A Lőrinci Városi Zeneiskola AMI a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3021 Lőrinci, Árpád út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitár oktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Szakirányú főiskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczné Deme Judit nyújt, a 37/388-413-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Lőrinci Városi Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (3021 Lőrinci, Árpád út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2011. , valamint a munkakör megnevezését: Gitár tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.