Zelma, Rajmund

Ének-zene és technika szakos tanári állás Jászladányban

2011.07.28. 10:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12.

A Móra Ferenc Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ének-zene és technika szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Baross utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakterületet érintő tanórák megtartása, iskolai életben való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, ének-zene, technika szakirány,
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
- 1-3 éves szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ECDL
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- rugalmasság, pontosság, precizitás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 06/70 611-4521-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Móra Ferenc Általános Iskola címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Baross utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/908-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene, technika szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Zana Csilla részére a iskolajaszladany@freemail.hu e-mail címen keresztül.
vagy
- Személyesen: Tóth József, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Baross utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.