József, Bánk

Grafikus-tanári állás Csornán

2011.08.03. 10:11

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 16.

A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet grafikus-tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011.09.01 - 2012.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Képzőművészeti tanórák megtartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Főiskola, képzőművész tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vigzettségeket igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biky Ottó nyújt, a 96/260-717 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda címére történő megküldésével (9300 Csorna, Árpád utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2011., valamint a munkakör megnevezését: grafikus-tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Csamio.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.