Emőke

Zongoratanári állás Várpalotán

2011.08.03. 11:42

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 8.

A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zongoratanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011-2012. tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8100 Várpalota, Kossuth Lajos utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Heti 11 órában zongora tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, zongoratanár. 

Elvárt kompetenciák:
-
Kiváló szintű szakmaismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rávai Rita iskolatitkár nyújt, a 06-88-472-991 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 814/2/2011 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanári állás.
és
- Elektronikus úton Vízl Mária igazgatóhelyettes részére a vizl.maria@thurigy-vpalota.sulinet.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.