György

Jazzgitár-tanári állás Pest megyében

2011.08.04. 10:38

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 8.

A Nagytarcsai AMI a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  jazzgitár-tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 12 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: jazzgitár oktatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek: 
- főiskola, jazz-gitár tanári képesítés, IV. éves főiskolai hallgató jelentkezését is várjuk,
- büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
kézzel írott önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, leckekönyvi igazolás első 3 év elvégzéséről. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nitkulinecz Zsanett nyújt, a 06/70-387-4581 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai AMI címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4078/2011., valamint a munkakör megnevezését: jazzgitár-tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.