Sándor, Ede

Ének-zene tanító és tanári, ének- karvezetői állás Budapesten

2011.08.06. 10:05

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 18.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Budapest a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ének-zene tanító és tanár, ének- karvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1161 , Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tanítása, Pi-Cinke Kórus karvezetése, citera, furulya szakkörök vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
ének-zene tanítói és tanári végzettség, továbbá ének-karvezetői végzettség és tapasztalat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Budapest címére történő megküldésével (1161 Budapest, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 258/O/2011, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene tanító és tanár, ének- karvezető.
- Elektronikus úton Dobre Lajos részére a palyazat@kolcsey.suli.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.