Konrád

Népi ének- és népi hegedűtanári állás Debrecenben

2011.08.07. 09:59

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- AMI- Debrecen a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet népi ének-, népi hegedű tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Vár utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: népi hegedű, népi ének tanítása, alapfokú szolfézs tanítása, népdalkör vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- f
őiskola, ének-zene, népzenetanár,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képesítést igazoló diploma másolata;eddigi tevékenységet bemutató szakmai önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáriné Szebenyi Judit nyújt, a 06-52-531-775-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Vár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/5560/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: népi ének-, népi hegedű tanár.
vagy
- Elektronikus úton Pallagi Tamás részére a kodalydebr@gmail.com e-mail címen keresztül.
vagy
- Személyesen: Pallagi Tamás, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Vár utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kodaly-debr.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.