Klaudia

Néptánctanári állás Vásárosnaményben

2011.08.07. 10:19

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.

Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet táncpedagógus (néptánc szakirány) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészetoktatásban néptánc oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
főiskola, néptánc szakirány,
- magyar állampolgárság; büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 286/2011, valamint a munkakör megnevezését: Táncpedagógus (néptánc szakirány).
és
-
Elektronikus úton Szabó Zoltán részére a kapi72@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.