Gertrúd, Patrik

Fuvolatanári állás Heves megyében

2011.08.08. 10:11

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.

A Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Óvoda - Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és AMI a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Heves megye, 3377 Szihalom, Hunyadi út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvolaórák ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
főiskola, fuvolatanár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
Végzettséget igazoló diploma, önéletrajz, szakmai pályafutás, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás László nyújt, a 30/4083043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Óvoda - Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (3377 Szihalom, Hunyadi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67-153/2011., valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.