Konrád

Liszt Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk pályázat

2011.08.12. 10:02

Programkereső

Nevezési határidő: 2011. szeptember 30.

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092 Budakeszi, Fő u. 108) a Nemzeti Kulturális Alap és a Balassi Intézet támogatásával pályázatot hirdet Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából.

A pályázat célja: lehetőséget teremtsen a magyar és európai kultúra részeként Liszt Ferenc sokrétű személyiségének és tevékenységének megismertetésére, bemutatására. Törekszünk arra, hogy a pályázaton való részvétel elősegítse a gyerekek és fiatalok közösségi-személyiségfejlődését, együttműködő, öntevékeny, kommunikációs kompetenciáik erősödését.

Pályázati téma: Liszt Ferenc életéhez, munkásságához, műveihez készített pályamű benyújtása az Erkel Ferenc Művelődési Központba.

Pályázati kategóriák: (maximum 50x50 cm-es nagyság mindegyik kategória esetében)

1. Grafika
2. Festmény
3. Kerámia
4. Kisplasztika

Életkor szerinti besorolás:
1. Általános iskolás tanulók 1-4. osztályig
2. Általános iskolás tanulók 5-8. osztályig
3. Gimnáziumi, középiskolás, szakközépiskolás tanulók 1-2 évfolyamig
4. Gimnáziumi, középiskolás, szakközépiskolás tanulók 3-4 évfolyamig

Pályázhatnak:
- Magyarországon működő alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói

A legjobb pályaműveket tárgynyereményekkel jutalmazzuk a díjkiosztó ünnepség keretében.

Pályázati feltételek:

- A pályázás előfeltétele nevezési lap kitöltése, és benyújtásaaz Erkel Ferenc Művelődési Központba postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 108.) vagy e-mailen: info@efmk-budakeszi.hu
- Nevezési lap kérhető az Erkel Ferenc Művelődési Központban, illetve e-mailen: info@efmk-budakeszi.hu, továbbá letölthető a művelődési központ honlapjáról: www.efmk-budakeszi.hu
- A nevezési lapot hiánytalanul töltse ki! (hiányos adatokkal beküldött pályamű nem szerepelhet a pályázaton.)
- Csak az első 300 nevező vesz részt a pályázaton!
- Nevezési díj: 300 ft/nevező. A nevezési díjat szeptember 30-ig a következő számlaszámra kérjük átutalni: OTP
Budakeszi Fiók 11742348-15390022-00000000. Közleménybe azonosítás céljából kérjük beírni a pályázó nevét.
- Egy tanuló maximum 2 pályaművet adhat be.
- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (pályázó neve, címe, telefonszáma, email címe, oktatási intézmény neve, helye, felkészítő pedagógus neve, telefonszáma), pályázati kategóriát és életkor szerinti besorolást. A fenti adatokat kérjük borítékban a pályaműhöz csatolni.
- A pályázó a pályamunkának adjon címet. Borítékra, dobozra kérjük, írják rá: "Liszt Ferenc, magyar-európai kulturális értékünk"
- Határidőn túl beérkezett pályaművek nem vesznek részt a pályázaton!
- Pályázók kiértesítése a nevezési lapon megadott e-mailcímen történik, kérem, helyes adatokat adjanak meg. Kiértesítés ideje: 2011. november 4-10.
- Az a pályázó, akinek nem áll módjában visszavenni pályaművét, felbélyegzett válaszborítékot küldjön a pályamű beadásával egy időben! A pályaművek visszavehetők az Erkel Ferenc Művelődési Központban 2011. november 26-tól december 9-ig. A határidőig el nem vitt pályaműveket nem áll módunkban tovább megőrizni.
A pályaműveket a zsűri korosztályonként és kategóriánként értékeli. A zsűri javaslata szerint a legjobb pályaműveket az Erkel Ferenc Művelődési Központ emeletén állítjuk ki. A győztes pályaművekről telefonon vagy emailen értesítjük az érintetteket, ezért kérünk minden pályázót, hogy pontos adatokat adjon meg a nevezési lapon!

Nevezési lapok leadási határideje: 2011. szeptember 30. péntek 16 óra

Pályaművek leadási határideje: 2011. október 14. péntek 16 óra

Díjkiosztó ünnepség: 2011. november 26. szombat 15 óra
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092 Budakeszi, Fő u. 108.)

Kiállítás megtekinthető: 2011. november 21-26-ig.

További információ: 23/451-161-es telefonszámon és e-mailen: info@efmk-budakeszi.hu