Márk

Rajz vagy vizuális kommunikáció szakos tanári állás Debrecenben

2011.08.14. 10:36

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 18.

A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet rajz vagy vizuális kommunikáció szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Sinai Miklós utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Rajz tantárgy tanítása 5-8 évfolyamon és az alapfokú művészetoktatás tűzzománc tanszakán órák tartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
főiskola, rajz vagy vizuális kommunikáció szakos tanár+OKJ 52181210,
- büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél, diploma másolatok. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 726/2011, valamint a munkakör megnevezését: Rajz vagy vizuális kommunikáció szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.