Csilla, Noémi

Művésztanári állás Győrben

2011.08.15. 10:41

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.

A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszéke a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művésztanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zeneelmélet, szolfézs tanítás, két tanulmányi félév átlagában heti 20 órában, szükség esetén kórusvezetés; részvétel a hallgatók konzultálásában, vizsgáztatásában; folyamatosan eredményes hazai és nemzetközi művészeti tevékenység (koncertezés, stb.); aktív részvétel a művészeti szakmai közéletben; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részvétel az oktatás előkészítésében, foglalkozások vezetésében; részvétel a szakdolgozatok konzultálásában és a hallgatók művészi munkájának irányításában és a TMDK munkában; részvétel a tanszék egyéb oktatásszervezési feladatainak megoldásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- e
gyetem, zeneelmélet-szolfézstanári,
- a művésztanár munkakörben történő alkalmazás feltétele az Egyetemen oktatott zeneművészeti szakirányoknak megfelelő művész vagy művésztanár diploma,
- 5 éves felsőoktatási tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); pályázati adatlap (minta letölthető az rs1.szif.hu/Intranet/FH belső elérhetőségű internet címről), részletes szakmai önéletrajz, tudományos munkák jegyzéke, motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a szakképzettséget, tudományos fokozatot ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megismerhetik;
- a pályázati anyagokat elektronikus és postai úton is kérjük benyújtani! 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2011, valamint a munkakör megnevezését: MŰVÉSZTANÁR.
- Elektronikus úton Dr. Író Béla részére a iro@sze.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok tanszéki és kari elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.