Gertrúd, Patrik

Zenetanári állások Etyeken

2011.08.17. 10:19

Programkereső

Néptánc-, cselló-, zongora-, klarinét-, fuvola- és szolfézstanári állások. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.

A "Magyar-kút" ÁMK, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet néptánctanár, csellótanár,   munkakör betöltésére.

Néptánctanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Néptánc és folklórismeret szaktanítás munkaköri leírás szerint.

Pályázati feltételek:
- főiskola, néptánctanár,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Ismeretek/tapasztalat sváb nemzetiségi néptáncoktatás területen.

Cselló óraadó tanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011.09.01-2012.06.15 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Cselló szaktanítás alapfokú művészetoktatási intézményben munkaköri leírás szerint.

Pályázati feltételek: 
-
Főiskola, cselló szakos tanár,
-Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Zongoratanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, helyettesítésig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora szaktanítás és korrepetíció munkaköri leírás szerint.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, zongora szakos tanár,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Klarinéttanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klarinét szaktanítás alapfokú művészetoktatási intézményben munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, klarinéttanár,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Fuvolatanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola szaktanítás munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, fuvolatanár,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Szolfézstanári állás:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs és zeneirodalom szaktanítás alapfokú művészetoktatási intézményben munkaköri leírás szerint.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, szolfézs szakos tanár,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Az összes kiírásra vonatkozó feltételek:

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 1. / Magyar utca 2.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai életrajz,
- A képesítések igazolására vonatkozó okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bényei Tibor mb. intézményegység-vezető nyújt, a +36 30/565-9603-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 614/3-2011., valamint a munkakör megnevezését: néptánctanár / cselló óraadó tanár / zongoratanár / klarinéttanár / fuvolatanár / szolfézstanár.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.