Márk

Táncpedagógusi állás Dunaújvárosban

2011.08.30. 11:26

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 4.

A Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola egysége "a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet táncpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római körút 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Álatalános iskola 1-8. osztályaiban klasszikus balett, modern és egyéb táncok oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
- Főiskola, táncpedagógus;
- Büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rideg István nyújt, a 25-423-734-ess telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
-  Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Általános Iskola címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római k. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 169/2011, valamint a munkakör megnevezését: táncpedagógus. 
- Személyesen: Rideg István, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római körút 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.