Júlia, Rita

Ütőtanári állás Szerencsen

2011.09.04. 10:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.

A Szerencsi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ütőtanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, ütőtanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harkályné Kovácsd Katalin nyújt, a 30/3706015-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Elektronikus úton Harkályné Kovács Katalin részére a szerencsizeneiskola@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 16. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.