Fülöp, Evelin

Hegedű- és énektanári állás Székesfehérváron

2011.09.07. 10:17

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 13.

A Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMIa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet alapfokú hegedűtanár és alapfokú magánének-tanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú hegedűoktatás / alapfokú magánének oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
-
  főiskola, hegedűtanár/magánének-tanár;
- a hegedűtanári állásra vonatkozóan: hegedűoktatásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
a hegedűtanári állásra vonatkozóan: brácsaoktatásban 1 év alatti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Botos Péterné nyújt, a 06-22/500-989 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 286/2011, valamint a munkakör megnevezését: alapfokú hegedűtanár /  alapfokú magánének-tanár.
vagy
Elektronikus úton Fekete Ferenc részére a hermannvezetoseg@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermannzenesuli.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.